Notaris vanaf huis? Ga nu naar NotarCam.nl!


Glashelder Notariaat - een label van Oostland Partners notarissen - staat voor, hoe verwonderlijk: helderheid.
Wij horen steeds meer geluiden uit de markt dat offertes er in eerste instantie zeer aantrekkelijk uitzien, maar later komt, (nadat terugtrekken van de opdracht niet meer mogelijk is of tot (vele) extra kosten leidt), de aap uit de mouw. Had u dan toch maar de kleine lettertjes beter gelezen. Wat zo aantrekkelijk leek, pakt vervelend uit.
Met Glashelder Notariaat willen wij dat niet.

Duidelijke, definitieve, all-in tarieven

Met enige zelfredzaamheid van de klant kunnen wij een mooi en vast tarief bieden. Kijkt u naar onze tarieven!
Alle offerteverzoeken verlopen bij ons via www.degoedkoopstenotaris.nl. Op die manier is de afspraak voor ons allemaal glashelder.

Gratis: eerste kwartier aan tafel of eerste half uur gratis via Notarcam(skype).

Waarom zijn deze tarieven zo scherp?

Wij spreken af om eenvoudige zaken op een eenvoudige manier af te handelen. De communicatie verloopt per e-mail of telefoon. Hierdoor is er geen vertraging en blijven de kosten laag.

Wanneer is iets niet glashelder?

Dit is onder andere het geval in de volgende situaties:
  • een of meer van de partijen is overleden
  • een of meer van de partijen heeft financiële problemen en deze problemen zorgen voor meer werk of vertraging
  • een of meer van de partijen staat onder bewind of curatele, of is failliet of zit in de schuldsanering
  • er zijn andere partijen nodig dan de partijen die de zaak aanbrengen
  • communicatie kan niet (alleen maar) plaatsvinden via e-mail en/of telefoon
  • een of meer van de partijen spreekt geen Nederlands
  • iemand kan niet persoonlijk de akte tekenen
  • koopsommen en/of andere bedragen wijken af van de waarde in het handelsverkeer

Uw zaak is niet standaard?

Dat komt regelmatig voor. Wij kunnen u dan niet voor de glasheldere tarieven helpen. Zo simpel is het.
Natuurlijk kunnen we u wel een ander aanbod doen. Ook in dat geval weet u waar u aan toe bent.
Indien u ons een opdracht verstrekt en bij de ontvangst van de overeenkomst blijkt dat u geen gebruik kan maken van het Glashelder-tarief, omdat u niet voldoet aan de voorwaarden, laten wij u dat diezelfde dag weten.
U dient de eventuele originele toegezonden stukken dan zelf in persoon op te komen halen en vervolgens zelf, zonder ons daar verder op aan te spreken, een andere notaris te kiezen.

Glashelder? Ik dacht het wel!


Website © Copyright Glashelder Notariaat.
Glashelder notariaat is een handelsmerk van Oostland Partners notarissen / Bart den Brander B.V.
Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze 9082246875 van toepassing.
Hoewel Glashelder notariaat haar website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Glashelder notariaat geen aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud of interpretatie daarvan. Template door: Blue Website Templates